Foto: Rene den Engelsman

Foto: Rene den Engelsman

Emke Idema is theatermaker. Haar laatste werken bevinden zich op het snijvlak van theater, beeldende kunst en sociale wetenschappen. Haar vragende, licht filosofische werkwijze leidt tot verschillende vormen en concepten, zoals die van het theatraal spel. (STRANGER, 2012, of RULETM, 2014).

Ze beschrijft het theater als minisamenleving, ideeenspeeltuin en maatschappelijk laboratorium, waarin je als bezoeker altijd bewust of onbewust een positie inneemt. Ze heeft grote interesse in keuzeprocessen op micro- en macroniveau, in de politieke kracht van taal en fictie, en in ethiek. Door haar interactieve werken in verschillende contexten te plaatsten komt er altijd nieuw materiaal bovendrijven. De ideeen die ze opdoet in haar praktijk beschrijft ze (in een artikel of een lecture performance) en ze plaatst ze graag in een groter publiek debat.

‘It is complex (always) without being complicated, and that is a precious quality. Perhaps it is through what she understands of language and what she credits her audience, her collaborators, to be capable of, that she enables understanding in others: the sort of understanding that is ever entertaining, although the sort of entertainment that is never without its complexities. (Joe Kelleher (UK, Professor Roehampton University) over haar werk)

Emke werkt als onderzoeker in de tijdelijke onderzoeksgroep ‘de local school’, van het lectoraat aan de Theaterschool, ze werkt incidenteel als dramaturg, was onder andere betrokken bij het Transitiebureau (dat zich buigt over de vraag wat de rol is – of zou moeten zijn – van kunst in onze samenleving) en gaf mee vorm aan het discussieplatform ‘De Agenda’.

Emke heeft een MA in Nederlandse taal- en letterkunde (Rijksuniversiteit Groningen), rondde de performanceopleiding af aan de toneelacademie Maastricht en volgde de internationale Master of Theatre, DasArts. Ze richtte in 2013 Stichting Stranger op. Ze werkt op vaste basis samen met dramaturg Nienke Scholts en produceert haar werk op dit moment samen met Frascati Producties Amsterdam.

 

Link naar Linkedinprofiel 

 

Emke’s werk wordt geproduceerd door Stichting Stranger

Bestuursleden: Marlene Kenens, Maarten van der Cammen, Gieske Bienert
Boekingen: Heske@viarudolphi.nl

EmkeIdemaover