Foto: Rene den Engelsman

Foto: Rene den Engelsman

Ik ben theatermaker. Mijn laatste werken bevinden zich op het snijvlak van theater en sociale wetenschappen. Ik werk onderzoekend en vragend, waardoor er verschillende theatrale en experimentele vormen ontstaan, zoals die van het theatraal spel. (STRANGER, 2012, RULETM, 2014, THIS CAN’T HAPPEN, 2018).

Ik zie mijn theater als minisamenleving, ideeënspeeltuin en maatschappelijk laboratorium, waarin je als bezoeker altijd bewust of onbewust een positie inneemt. Met deze speeltuinen wil ik het publiek de mogelijkheid geven om doen, laten en denken te onderzoeken, daar waar het persoonlijke en het politieke elkaar raken.

Joe Kelleher (professor aan de Roehampton University in Londen) schreef iets over mijn werk dat ik mooi vond:

‘It is complex (always) without being complicated, and that is a precious quality. Perhaps it is through what she understands of language and what she credits her audience, her collaborators, to be capable of, that she enables understanding in others: the sort of understanding that is ever entertaining, although the sort of entertainment that is never without its complexities. (2011)

Voorbeelden van vragen waarin ik geïnteresseerd ben zijn: ‘Wat is collectiviteit?’  ‘Hoe verhoud je je als individu tot het collectief?’ ‘Hoe verhoud je je als individu tot heersende normen, ficties, verbeeldingen?’ Hoe verhoud je je als groep tot systemen die je omvatten? ‘Hoe balanceer je idealisme en pragmatisme?’ ‘En wat kan de rol zijn van verbeelding en fantasie bij dit alles?’ Maar ook: ‘Hoe maak je ruimte voor nieuwe manieren van denken en waarnemen?’ ‘Hoe kun je bekende denkpatronen hacken?’ ‘Hoe kun je jezelf van de wijs brengen?’

Ik zet voornamelijk mijn eigen projecten op, maar werk ook in opdracht, bijvoorbeeld als regisseur van de juniorproductie van Toneelgroep Amsterdam, een project met een grote groep betrokken jongeren. Ik geef incidenteel les, vooral in het kunstvakonderwijs. Verder ben ik als onderzoeker betrokken bij de DAS Research community, in de onderzoeksgroep ‘De Local School’. Ik was betrokken bij het ontstaan van het Transitiebureau (dat zich buigt over de vraag wat de rol is – of zou kunnen zijn – van kunst in onze samenleving) en gaf mee vorm aan het discussieplatform ‘De Agenda’.

Ik heb een MA in Nederlandse taal- en letterkunde (Rijksuniversiteit Groningen), rondde de performanceopleiding af aan de toneelacademie Maastricht en volgde de Master of Theatre in Amsterdam, DasArts. Ik volgde daarnaast nog de vakken culturele sociologie (UvA) en sociale psychologie (OU). In 2013 richtte ik Stichting Stranger op. Ik werk op vaste basis samen met dramaturg Nienke Scholts.

Link naar Linkedinprofiel 

 

Emke’s werk wordt geproduceerd door Stichting Stranger

Bestuursleden: Marlene Kenens, Maarten van der Cammen, Gieske Bienert

EmkeIdemaover