Foto: Bas de Brouwer

Foto: Bas de Brouwer

Ik ben theatermaker. Mijn laatste werken bevinden zich op het snijvlak van theater en sociale wetenschappen. Ik werk onderzoekend en vragend, waardoor er verschillende theatrale en experimentele vormen ontstaan. Zo maakte ik drie spellen met verschillende vormen van interactie: STRANGER (2012), RULE (2014) en THIS CAN’T HAPPEN (2018).

Ik zie mijn theater als samenlevingslaboratorium, waarin je als bezoeker altijd bewust of onbewust een positie inneemt. Met mijn maatschappelijke speeltuinen wil ik het publiek de mogelijkheid geven om doen, laten en denken te onderzoeken, daar waar het persoonlijke en het politieke elkaar raken.

Joe Kelleher (professor aan de Roehampton University in Londen) schreef iets over mijn werk dat ik mooi vond:

‘It is complex (always) without being complicated, and that is a precious quality. Perhaps it is through what she understands of language and what she credits her audience, her collaborators, to be capable of, that she enables understanding in others: the sort of understanding that is ever entertaining, although the sort of entertainment that is never without its complexities. (2011)

Voorbeelden van vragen waarin ik geïnteresseerd ben zijn: ‘Hoe verhoud je je als individu tot een collectief, en tot een systeem?’ ‘Hoe verhoud je je tot heersende normen, ficties, verbeeldingen?’ ‘Hoe verhoud je je als groep tot systemen die je omvatten? ‘Hoe balanceer je idealisme, sociale wenselijkheid en pragmatisme?’ ‘En wat kan de rol zijn van verbeelding en fantasie bij dit alles?’ Maar ook: ‘Hoe maak je ruimte voor nieuwe manieren van denken en waarnemen?’ ‘Hoe kun je bekende denkpatronen hacken?’ ‘Hoe kun je jezelf van de wijs brengen?’

Ik zet voornamelijk mijn eigen projecten op, maar werk ook in opdracht, bijvoorbeeld als regisseur van de juniorproductie van Toneelgroep Amsterdam, een project met een grote groep betrokken jongeren. Ik geef les, vooral in het kunstvakonderwijs. Verder werk ik als onderzoeker in de DAS Research community, in de onderzoeksgroep ‘De Local School’. Mijn onderzoek gaat over hoe te spreken over interactie in kunst en de ‘sociale kennis’ die eruit voortkomt. Ik was betrokken bij het ontstaan van het Transitiebureau (dat zich buigt over de vraag wat de rol is – of zou kunnen zijn – van kunst in onze samenleving) en gaf mee vorm aan het discussieplatform voor de podiumkunsten ‘De Agenda’.

Ik heb een MA in Nederlandse taal- en letterkunde (Rijksuniversiteit Groningen), rondde de performanceopleiding af aan de toneelacademie Maastricht en volgde de Master of Theatre in Amsterdam, DasArts. Ik volgde daarnaast nog de vakken culturele sociologie (UvA) en sociale psychologie (OU). In 2013 richtte ik Stichting Stranger op. Ik werk op vaste basis samen met dramaturg Nienke Scholts.

Link naar Linkedinprofiel 

 

Emke’s werk wordt geproduceerd door Stichting Stranger

Bestuursleden: Marlene Kenens, Maarten van der Cammen, Gieske Bienert

EmkeIdemaover