Emkes werk wordt geproduceerd door Stichting Stranger

Bestuursleden: Marlene Kenens, Maarten van der Cammen, Gieske Bienert

Contact: emkeidema@hotmail.com