Emkes werk wordt geproduceerd door Stichting Stranger

    Bestuursleden: Anke Bangma, Martha van Meegen, Tobias Kokkelmans

    Contact: emkeidema@hotmail.com