De ins en outs van het gat in je hoofd

De ins en out van het gat in je hoofd is een voorstelling over de verschillende betekenissen van ‘eten’. Het heeft de vorm van een persoonlijk en interactief theatraal essay. In het essay zoekt Emke de spanningen op tussen eten als individuele daad, gericht op het eigen voortbestaan en eten als sociaal evenement dat we ‘gezellig’ noemen. Door te kijken naar de ongeschreven regels in onze interactie, onderzoekt ze de omgang met onze eigen lichamelijkheid en die van de ander. Ze stuit op miniatuurtaboes en (ongewilde) intimiteiten en gaat de grenzen van het betamelijke na. Hoe we eten laat zien hoe we met elkaar samenleven.

  • Onderzoek, tekst en spel Emke Idema | Techniek Henk Geurds | Productie Het Huis van Bourgondië, Generale Oost