Foto: Bas de Brouwer

Foto: Bas de Brouwer

Ik ben theatermaker. Ik werk onderzoekend en vragend, waardoor er verschillende theatrale en experimentele vormen ontstaan. Zo maakte ik een aantal theatrale spellen met verschillende vormen van interactie: STRANGER (2012), RULE (2014) en THIS CAN’T HAPPEN (2018). Op dit moment werk ik aan FOREST, een kruising tussen een hoorspel en een groot gezelschapsspel.

Ik zie mijn theater als samenlevingslaboratorium, waarin je als bezoeker altijd bewust of onbewust een positie inneemt. Met mijn maatschappelijke speeltuinen wil ik het publiek de mogelijkheid geven om doen, laten en denken te onderzoeken, daar waar het persoonlijke en het politieke elkaar raken.

Joe Kelleher (professor aan de Roehampton University in Londen) schreef iets over mijn werk dat ik mooi vind:

‘It is complex (always) without being complicated, and that is a precious quality. Perhaps it is through what she understands of language and what she credits her audience, her collaborators, to be capable of, that she enables understanding in others: the sort of understanding that is ever entertaining, although the sort of entertainment that is never without its complexities.

Ik geloof in de kracht van taal bij persoonlijke en maatschappelijke bewustwordingsprocessen en daarom schrijf ik ook graag.

Voorbeelden van vragen waarin ik geïnteresseerd ben zijn: ‘Hoe verhoud je je als individu tot een collectief, tot een systeem en tot de ander?’ ‘Hoe verhoud je je tot heersende normen, ficties, verbeeldingen?’ ‘Hoe balanceer je idealisme, sociale wenselijkheid en pragmatisme?’ ‘En wat is de rol van verbeelding en fantasie bij dit alles?’ Maar ook: ‘Hoe kun je bekende denkpatronen doorbreken?’ ‘Hoe kun je jezelf van de wijs brengen?’

Ik zet voornamelijk mijn eigen projecten op, maar werk ook in opdracht. Ik was schrijver en regisseur van de juniorproductie van Toneelgroep Amsterdam, een project met een grote groep betrokken jongeren. Ik heb een onderzoek gedaan en trainingen samengesteld om biodiversiteit in de bouwsector hoger op de agenda te krijgen. Ik geef les, vooral in het kunstvakonderwijs. Verder werkte ik als onderzoeker in de DAS Research community, in de onderzoeksgroep ‘De Local School’. Ik ben geinteresseerd in de ‘sociale kennis’ die voortkomt uit interactieve kunst. Ik was betrokken bij het ontstaan van het Transitiebureau (dat zich buigt over de vraag wat kunst in onze samenleving betekent en zou kunnen betekenen) en gaf mee vorm aan het discussieplatform voor de podiumkunsten ‘De Agenda’.

Ik studeerde Nederlandse taal- en letterkunde (Rijksuniversiteit Groningen), rondde de performanceopleiding af aan de toneelacademie Maastricht en volgde de Master of Theatre in Amsterdam, DasArts. In 2013 richtte ik Stichting Stranger op.

Link naar Linkedinprofiel 

Mijn werk wordt geproduceerd door Stichting Stranger

Bestuursleden: Marlene Kenens, Maarten van der Cammen, Gieske Bienert

EmkeIdemaover