FOTO: Nikola Milatovic

Ik ben Emke. Ik werk graag op de grens tussen allerlei disciplines: theater, literatuur, gaming, sociale wetenschappen, beeldende kunst. Ik maakte een aantal gezelschapsspellen: STRANGER (2012), RULE (2014) THIS CAN’T HAPPEN (2018), FOREST (2020) die in verschillende contexten worden gespeeld: in het theater en op festivals, maar ook op symposia en in organisaties.

Ik zie mijn werk als samenlevingslaboratorium, waarin je als bezoeker altijd bewust of onbewust een positie inneemt. Met mijn maatschappelijke speeltuinen wil ik je de mogelijkheid geven om doen, laten en denken te onderzoeken, daar waar het persoonlijke en het politieke elkaar raken.

Joe Kelleher (professor aan de Roehampton University in Londen) schreef iets over mijn werk dat ik mooi vond:

‘It is complex (always) without being complicated, and that is a precious quality. Perhaps it is through what she understands of language and what she credits her audience, her collaborators, to be capable of, that she enables understanding in others: the sort of understanding that is ever entertaining, although the sort of entertainment that is never without its complexities.

Voorbeelden van vragen waarin ik geïnteresseerd ben zijn: ‘Hoe verhoud je je als individu tot een collectief, en tot een systeem?’ ‘Hoe verhoud je je tot heersende normen, ficties, verbeeldingen?’ ‘Hoe balanceer je idealisme, sociale wenselijkheid en pragmatisme?’ ‘En wat kan de rol zijn van verbeelding en fantasie bij dit alles?’ ‘Hoe maak je echt contact?’ ‘Hoe kun je bekende denkpatronen doorbreken?’

Ik zet voornamelijk mijn eigen projecten op, maar werk ook in opdracht, bijvoorbeeld als schrijver en regisseur van de juniorproductie van Toneelgroep Amsterdam, een project met een grote groep betrokken jongeren. Ik geef les, vooral in het kunstvakonderwijs. Verder werkte ik als onderzoeker in de DAS Research community, in de onderzoeksgroep ‘De Local School’. Ik ben geinteresseerd in de ‘sociale kennis’ die voortkomt uit interactieve kunst. Ik was betrokken bij het ontstaan van het Transitiebureau (dat zich buigt over de vraag wat de rol is – of zou kunnen zijn – van kunst in onze samenleving) en gaf mee vorm aan het discussieplatform voor de podiumkunsten ‘De Agenda’.

Ik studeerde Nederlandse taal- en letterkunde (Rijksuniversiteit Groningen), rondde de performanceopleiding af aan de toneelacademie Maastricht en volgde de Master of Theatre in Amsterdam, DasArts. In 2013 richtte ik Stichting Stranger op.

Link naar Linkedinprofiel

Mijn werk wordt geproduceerd door Stichting Stranger
Bestuursleden: Anke Bangma, Martha van Meegen, Tobias Kokkelmans