Wie zijn we

Stichting Stranger (van Emke Idema), gevestigd aan Sarphatistraat 272, 1018 GW, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Stichting Stranger verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, prospects/klanten) en voor verschillende doeleinden.

  • Van websitebezoekers leggen wij onder andere vast hoe de website wordt gebruikt, om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen. Het plaatsen van cookies kun je – als je daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren (lees meer over cookies in ons cookiebeleid onderaan deze pagina.
  • Als je als websitebezoeker online producten koopt (zoals het Omhelzingspakket) slaan wij de verstrekte informatie op in ons klant-systeem. Hiermee regelen wij de betaling en verzenden we de producten naar het opgegeven mailadres. Daarnaast verwerken wij deze informatie om je te informeren over producten en diensten. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij je informatie na 2 jaar.
  • Als je je hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kun je je via iedere nieuwsbrief uitschrijven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Stranger bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de verkoop van producten hebben wij ondersteuning nodig. Dit doen we met ondersteunende organisaties die, in opdracht van Stichitng Stranger- Emke Idema, bepaalde werkzaamheden uitvoeren. In sommige gevallen verwerken zij, namens ons, persoonsgegevens. Al deze organisaties doen dit volledig in opdracht van Stichting Stranger- Emke Idema en werken ook volgens de standaarden die Stichting Stranger- Emke Idema oplegt.

Stichting Stranger- Emke Idema maakt gebruik van de volgende partij:

  • Handling partner (Heelal BV)- Je aangekochte producten wil je natuurlijk graag ontvangen. De handling partner zorgt ervoor dat je je producten ontvangt en is degene die eventueel met je correspondeert over bijzonderheden aangaande je aankopen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies.

Dankzij cookies kunnen wij real-time zien hoe vaak onze site wordt bekeken. Maar ook welke voorstellingen populair zijn, welke info door nieuwe bezoekers wordt bekeken, maar ook hoe je op onze site terecht bent gekomen. Zo kunnen we met deze informatie onze site zo mooi mogelijk voor je inrichten.

Dankzij cookies kunnen we ook zien welke advertenties op facebook de juiste mensen trekken naar de site, mensen die geïnteresseerd zijn in de projecten van Emke Idema.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.

Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. Acties per e-mail of telemarketing zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk niet uw e-mailadres of telefoonnummer op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Stranger – Emke Idema en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@emkeidema.nl.

Stichting Stranger wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Stranger neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@emkeidema.nl.